Skip to content

Mbrojtje me sisteme elektronike të integruara

Objektivat, Qëllimi Dhe Rezultatet

Objektivi kryesor nje sistemi te integruar që të
mundësojë monitorimin e aktiviteteve të paligjshme

Shkembim informacioni ne kohe reale me strukturat e tjera pergjegjese per
monitorimin dhe ndjekjen e autoreve te veprimeve te kundra ligjshme.

Integrimi i funksionaiteteve për gjeoreferencimin e pajisjeve regjistruese te cilat
mundesojne regjistrimin automatik si dhe te koordinatave gjeografike te
vendodhjes se ngjarjes.

Ruajtja e te dhenave /provave ne databazen e serverit kur konstatohen shkelje

SISTEMET E ALARMIT

  • Sistemi funksiono në kohë rekord
  • Sisteme Survejimi
  • Sistem Alarmi kundër vjedhjeve
  • Sistem Alarmi për shkelie perimetrale
  • Sistem Alarmi kundër Zjarrit
  • Sistem Alarmi për ndotjen akustike
  • Sistem Alarmi kundër aromave,gazrave,lageshtires
  • Sistem GPS ne mjete.
  • Monitorim on-line nga Salla Operative
  • Dërgimi i raportit mbi historikun e lëvizjes së mjetit.

Branding for Chatoue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Buzz Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Branding for Chatoue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Janet Morris