Skip to content

Vizioni ynë

Aulona Pol me profesionalizëm dhe besueshmëri synon të ofrojë shërbimet e saj pa kufizime hapësirash: në tokë, det dhe ajër, edhe në arenën ndërkombëtare

Misioni ynë

“Aulona Pol” ofron në mënyrë të vazhdueshme nivelin më të lartë të shërbimeve të sigurisë dhe teknologjisë së avancuar në këtë fushë, duke synuar vet-zhvillimin e qëndrueshëm që fokusohet në kënaqësinë absolute të nevojave të aktorëve kryesorë të kompanisë, klientëve, të punësuarve, furnizuesve dhe shoqërisë.

STANDARTET DHE PARIMET TONA TË FOKUSUAR NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM: 

“Aulona Pol” ka për qëllim analizimin e vazhdueshëm, monitorimin dhe plotësimin e nevojave të Klientëve të saj për të arritur marrëdhënie të gjatë dhe të qëndrueshme zhvillimi të kompanisë.

PLOTËSISHT TË PËRKUSHTUAR PËR KLIENTËT:

I gjithë menaxhimi dhe të gjithë punonjësit janë të përkushtuar plotësisht për nevojat e klientit. “Aulona Pol” ka përfituar dhe ka pasur sukses në mbajtjen e një sistemi të integruar të Sistemit të Menaxhimit tee Sigurimit tee Cilësisë, i cili vendos dhe monitoron objektiva që synojnë përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve të saj.

Efiçentë

Jemi në gjendje të sjellim shërbimin e dëshiruar të sigurisë duke maksimizuar fitimin tuaj..

Të përkushtuar

Shërbimi ynë I dedikohet sigurisë suaj.

Shumë të kualifikuar

Eksperienca dhe trajnimi profesional i stafit tonë janë garancia e sigurisë suaj.