MIRË SE ERDHËT! - KËTU JENI TË SIGURTË!

Nëse shqetësimet tuaja të sigurisë janë lokale apo më gjerë, ne ofrojmë zgjidhje të përshtatura për të gjitha nevojat tuaja në të gjitha situatat emergjente. Në mënyrë që të përmbushim misionin tonë, ne kemi caktuar personel të kualifikuar posaçërisht menaxherial për të mbajtur krah për krah zhvillimet e teknologjisë brenda industrisë së sigurisë fizike.
Kompania Aulona Pol 1 prej vitesh ka sjelle ne Shqiperi vlerat me te mira ne fushen e sherbimeve te sigurise. Kjo ka ardhur si rezultat i investimeve te medha ne infrastrukture, teknologji dhe burime njerezore. Perzgjedhja e personelit te drejtimit perben nje prej prioriteteve tona kryesore. [ + ]


MISIONI

Të mbrojmë jetën dhe pronën e klientëve dhe të shërbejmë në përputhje me idealet më të larta brenda industrisë sonë duke përfituar nga avancimet shkencore,të cilat do të na ndihmojnë të kemi sukses në këtë përpjekje.

[ + ] MË SHUMË

ORGANIZIMI

Suksesi yne bazohet ne sherbimin e shpejte dhe te garantuar. Me profesionalizem dhe perkushtim, ne jemi aty per te mos lejuar cenimin e jetes dhe prones.

[ + ] MË SHUMË

EKIPI YNË

Aulona Pol 1 ka angazhuar energjitë e saj për një politikë të punës në grup, mirëkuptimit reciprok dhe rritjes së marrëdhenieve afat-gjata të biznesit. Ne investojme shume ne trajnimin sipas koncepteve dhe standardeve me te mira nderkombetare te personelit, per te krijuar nje mjedis pune, konkurrence profesionale ne funksion te misionit.

[ + ] MË SHUMË
[+] news archive